Onderhouds adviezen
Begin deze maand is het in de vijver nog volop zomer, maar aan het einde van de maand begint het verval van de beplanting al zichtbaar te worden.
Planten
Dun nog steeds het teveel aan zuurstofplanten uit. Verwijder de uitgebloeide bloemen en bruine bladeren van de waterlelies en moerasplanten. Speciaal voor dit doel heeft Velda een twee-in-één gereedschap ontworpen: de Duo Pond Tool. Met dit gereedschap kan worden gesnoeid en door het opzetten van de bijgeleverde grijpelementen kunnen de plantdelen uit de vijver worden gehaald.

Water
In het begin van deze maand is het in de vijver nog volop zomer, aan het einde van de maand echter begint het verval van de beplanting al zichtbaar te worden. Zeker nu is het van belang de waterhardheden op te meten. Afstervende en ontbindende waterplanten geven zoveel CO2 vrij, dat verzuring van het vijvermilieu op de loer ligt.

Vooral de GH waarde moet voldoende hoog zijn om de overschotten van dit CO2 te kunnen binden. Een ideaal product voor het verhogen van de hardheid is Mineral Plus.
Vissen
Hoewel de buitentemperaturen vooral in de nachten al behoorlijk kunnen dalen, zal het vijverwater nog wel redelijk op temperatuur blijven. Om de conditie van de vissen op peil te houden of om deze eventueel nog te verbeteren voert u rijkelijk met een kwalitatief goed visvoer. Velda adviseert daarvoor Ultrabite Power Food. Ultrabite is een drijvend speciaalvoeder voor lagere temperaturen.