Onderhouds adviezen
Het najaar is de tijd om uw vijver eens flink onder handen te nemen. Verwijder alle afgestorven planten, takjes en bladeren. Hiermee voorkomt u problemen in de winter en bevordert een goede ontwikkeling in het voorjaar.
Planten
Eind november is het blad van de bomen gevallen, en zonder net waait er heel wat van in de vijver. Dit organische materiaal kan het vijvermilieu verzuren en zorgt in het voorjaar voor een algenexplosie, wat de plantengroei belemmert. Verwijder deze maand de laatste afgestorven bladeren van de waterplanten en snoei de moerasplanten terug. Als het afdeknet nog niet is aangebracht, wordt het nu de hoogste tijd.

Water
Test het water voor de winter nog een keer op de totale GH hardheid. Zorg ervoor dat deze hardheid tenminste 8 °DH is. Verhogen kunt u deze hardheid met GH Plus. In het najaar wordt het vijveroppervlak vaak vuil en troebel door bladeren, takjes en stof. Dit organische materiaal bevat voedingsstoffen voor algen. De Pond Skimmer is een drijvende oppervlakte afzuiger die de vijver helder houdt.
Vissen
Het gebruik van een goede luchtpomp in de wintermaanden heeft voor de vissen een aantal voordelen. Kwalijke gassen, waaronder CO2, kunnen aan de oppervlakte ontwijken, het water wordt van zuurstof voorzien en tijdens een vorstperiode blijft de vijver plaatselijk open. U mag eventueel nog met kleine hoeveelheden wintervoer bijvoeren.